22 23 07 007

Refundacja NFZ
Leczenie
Zakup maski
Diagnostyka
Zagrożenia
Objawy
O bezdechu sennym

Diagnozujemy i leczymy bezdech senny

Oferujemy aparaty do leczenia bezdechu z refundacją NFZ

Diagnozujemy i leczymy bezdech senny

Oferujemy aparaty
do leczenia bezdechu
z refundacją NFZ

We współpracy z © Philips Polska sp. z o.o.

Czym jest bezdech senny?

Zaburzenia oddechu podczas snu to poważny, potencjalnie zagrażający życiu zespół chorobowy. Najczęstszą postacią bezdechu sennego jest obturacyjny bezdech senny (OBS) lub obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS). Bezdechy i epizody spłycenia oddychania (hipowentylacji) są wynikiem zwężenia lub zamknięcia światła dróg oddechowych na poziomie gardła. Na tym odcinku ściana dróg oddechowych jest zbudowana jedynie z mięśni – nie ma podparcia chrzęstnego ani kostnego. Bezdechy pojawiają się, gdy podczas snu mięśnie gardła i język mogą nadmiernie wiotczeć. Zwężają tym samym światło gardła, częściowo lub całkowicie blokują przepływ powietrza do płuc i powodują wielokrotne przerwy w oddychaniu.

Drożne drogi oddechowe

Niedrożne drogi oddechowe

Za bezdech uważa się ustanie wentylacji płuc przez okres dłuższy niż 10 sekund lub spłycenie oddechu poniżej 50% wartości wyjściowej. Podczas tych przerw - nazywanych epizodami bezdechu – hamowany jest dopływ powietrza do płuc, co prowadzi do niedotlenienia organizmu. Przerwy w oddychaniu mogą trwać od kilku do kilkunastu sekund i powtarzać się nawet kilkaset razy w ciągu nocy.


Obturacyjny bezdech senny (OBS) występuje głównie u osób dorosłych (sporadycznie u dzieci, u których wiąże się często z nieprawidłowościami typu przerost migdałków) i dotyka w większości mężczyzn. U kobiet częściej występuje po menopauzie – zmiany hormonalne mogą powodować rozluźnienie mięśni gardła i trudności w oddychaniu. Bezdechowi sprzyja otyłość i nadmiar tkanki tłuszczowej zgromadzonej wokół szyi, która może powodować ucisk, obciążenie mięśni gardła i trudności z oddychaniem. Ryzyko choroby mogą zwiększać także: skrzywienie przegrody nosa i choroby upośledzające drożność nosa, przerost migdałków podniebiennych oraz nieprawidłowości anatomiczne w budowie twarzoczaszki (np. mała i cofnięta żuchwa). Bardzo szkodliwe jest spożywanie alkoholu, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Powoduje on zmniejszenie napięcia mięśni budujących ściany gardła, co sprzyja chrapaniu i występowaniu bezdechów. Szkodliwe działanie ma także większość leków uspokajających i nasennych, które nasilają objawy choroby.

Masz pytania? Zadzwoń lub zostaw kontakt, oddzwonimy!

Masz pytania?

lub zostaw kontakt, oddzwonimy!

Zadzwoń: 22 03 07 007

Jakie są objawy bezdechu sennego?

głośne, utrzymujące się chrapanie

możliwe do zaobserwowania przerwy w oddychaniu

uczucie duszenia się i utrudnione oddychanie podczas snu

niespokojny sen

częste chodzenie do toalety

częsty poranny ból głowy

uczucie ciągłego zmęczenia w ciągu dnia

problemy z koncentracją

depresja lub drażliwość

senność podczas wykonywania codziennych czynności

Objawy podczas snu

Objawy w ciągu dnia

Najczęstszym objawem, skłaniającym pacjentów do wizyty u lekarza, jest głośne, nieregularne chrapanie zakłócane przerwami w oddychaniu. Bardzo często te zaburzenia są uciążliwe dla osób z otoczenia chorego i to właśnie one skłaniają pacjentów do szukania pomocy i wizyty u lekarza. Bezdechy mogą powodować także częste, nagłe przebudzenia w trakcie nocy, najczęściej z uczuciem braku tchu i dławienia. Chorzy z OBS skarżą się na bóle głowy, suchość śluzówek jamy ustnej, potrzebę kilkukrotnego oddawania moczu w nocy, zlewne poty nocne w obrębie górnej połowy ciała oraz zaburzenia libido.


Należy jednak zwrócić uwagę, że zespół bezdechu sennego daje objawy nie tylko w nocy, ale rzutuje także na życie pacjentów w ciągu dnia. W konsekwencji fragmentacji snu dochodzi do zmęczenia, nadmiernej senności i zasypiania w ciągu dnia, pojawiają się kłopoty z koncentracją, rozdrażnienie, objawy depresji.

Czym grozi nieleczony bezdech senny?

wysokie ciśnienie krwi

choroba serca

zawał serca

wypadek

udar

Procesy zachodzące w organizmie osoby z OBS są bardzo poważne w skutkach dla jego zdrowia. Nieleczony bezdech senny może powodować poważne zagrożenia dla zdrowia w ujęciu krótko- i długoterminowym.

  • Niedotlenienie oraz aktywacja układu sympatycznego powodują oporne na leczenie nadciśnienie tętnicze. Częstość występowania i jego stopień zależy od zaawansowania OBS, jednak nawet łagodna postać OBS zwiększa 2-krotnie ryzyko wystąpienia nadciśnienia.
  • Zwiększa się ryzyko wystąpienia zawału serca. Choroba niedokrwienna serca występuje 2–4 razy częściej u chorych z OBS. Zaawansowana postać OBS zwiększa zagrożenie nagłym zgonem.
  • OBS może także powodować zmiany w strukturze i czynności mózgu i jest czynnikiem ryzyka udaru mózgu i choroby Alzheimera. Bezdech pogarsza rokowanie pacjenta z udarem i zwiększa ryzyko kolejnego udaru.
  • U osób z bezdechem sennym znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo rozpoznania cukrzycy.

Objawami i poważnymi wydarzeniami wtórnymi do OBS są: zaburzenia potencji, konflikty rodzinne, problemy zawodowe. Pacjenci z OBS mają kilkukrotnie wyższe ryzyko spowodowania wypadku samochodowego i nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych.

Diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) w enel-med

Rozpoznanie choroby można ustalić po badaniu lekarskim i przeprowadzeniu specjalistycznego badania bardzo nowoczesnym, przenośnym aparatem umożliwiającym rejestrację snu chorego w jego domu. Urządzenie to w czasie jednej nocy rejestruje wiele parametrów, na podstawie których można ocenić oddychanie chorego w czasie snu.

Diagnostykę obturacyjnego bezdechu sennego wykonasz w placówkach:

Diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego (OBS)
w enel-med

Poradnia diagnostyki i leczenia bezdechu w enel-med zapewnia kompleksową opiekę zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. Umożliwia pełną diagnostykę pneumonologiczną, laryngologiczną oraz konsultację innych specjalistów zajmujących się problematyką bezdechów sennych (kardiolodzy, lekarze dietetycy, stomatolodzy). W enel-med prowadzona jest diagnostyka poligraficzna przy użyciu najnowocześniejszych zestawów diagnostycznych umożliwiających wykonanie badania w domu chorego.

enel-med

oddział Puławska

ul. Puławska 326

02-819 Warszawa

diagnostykę przeprowadza:

dr n. med. Krzysztof Byśkiniewicz

enel-med

oddział Galeria Północna

ul. Światowida 17

03-144 Warszawa

Masz pytania? Zadzwoń lub zostaw kontakt, oddzwonimy!

Masz pytania?

Zadzwoń: 22 03 07 007

lub zostaw kontakt, oddzwonimy!

Zostawiam kontakt

Leczenie OBS

Osoby z bezdechem sennym mają do wyboru kilka metod leczenia. Wybór najodpowiedniejszej metody należy omówić z lekarzem. W zależności od przyczyn i stopnia zaawansowania choroby stosuje się:

  • leczenie behawioralne - zmiana stylu życia, redukcja masy ciała ( pod kontrolą lekarzy dietetyków), odstawienie używek i leków wpływających na oddychanie,
  • aparaty wewnątrzustne wysuwające żuchwę do przodu (typ MAD) - leczenie prowadzone przez lekarzy stomatologów,
  • korekcja wad anatomicznych,
  • kompleksowe leczenie laryngologiczne,
  • stosowanie aparatów CPAP (protezy powietrzne) utrzymujących drożność dróg oddechowych.

Za najskuteczniejszą metodę leczenia obturacyjnego bezdechu sennego uważa się wytwarzanie stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych przy pomocy aparatu CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Terapia CPAP polega na ciągłym dostarczaniu powietrza pod odpowiednim ciśnieniem do dróg oddechowych podczas snu. Powietrze z otoczenia jest kompresowane przez specjalny aparat, a następnie dostarczane do dróg oddechowych pacjenta za pomocą przewodu wentylacyjnego oraz maski. Dodatnie ciśnienie powoduje mechaniczne usztywnienie górnego odcinka dróg oddechowych, zapobiegając zapadaniu się jego ścian. W ten sposób zapewniony zostaje prawidłowy przepływ powietrza podczas całego snu.


W enel-med istnieje możliwość wypożyczenia nowoczesnych aparatów CPAP na kilku dobową próbę leczenia w domu.

Gdzie kupić urządzenia CPAP?

W sklepie medycznym enel-med są dostępne aparaty do leczenia OBPS dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Sklep medyczny enel-med mieści się w:


CH Galeria Północna

ul. Światowida 17, Warszawa

poziom 1, obok oddziału enel-med

Posiadamy w ofercie urządzania CPAP, maski oraz akcesoria firmy Philips Respironics.

Refundacja sprzętu CPAP przez NFZ

Chory z potwierdzonym diagnostycznie bezdechem sennym jest uprawniony do zakupu refundowanego urządzenia CPAP. Refundacja na aparat CPAP przysługuje każdemu pacjentowi raz na 5 lat i dla osoby dorosłej wynosi 1 890,00 zł. co stanowi 90% z kwoty 2 100 zł - najniższej ceny za CPAP zatwierdzonej przez NFZ, natomiast dla dzieci poniżej 18. roku życia – 2 100 zł. W przypadku, gdy cena wybranego aparatu przekracza wysokość limitu, należy dopłacić jedynie różnicę między ceną brutto urządzenia, a kwotą refundacji.

Jak ubiegać się o refundację NFZ?

1

Jeśli lekarz zalecił stosowanie protezy powietrznej (CPAP), pacjent otrzyma od lekarza wypełniony dokument: „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze” uprawniający do refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Otrzymane od lekarza Zlecenie należy potwierdzić do refundacji w Oddziale Wojewódzkim NFZ, właściwym dla miejsca zamieszkania zgłoszonego do ZUS-u. W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania świadczeniobiorcy - w potwierdzeniu zlecenia faxem może pośredniczyć ten Oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową.

2

Mając potwierdzone do refundacji zlecenie, możecie Państwo zgłosić się do dowolnej placówki na terenie całego kraju, która podpisała umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

3

Masz pytania? Zadzwoń lub zostaw kontakt, oddzwonimy!

Masz pytania?

lub zostaw kontakt, oddzwonimy!

Zostawiam kontakt
Zadzwoń: 22 03 07 007